Om fagmiljøet Ledelse på norsk

Ledelse på norsk er et konsulentfellesskap som har sin hovedkompetanse innenfor langsiktig og praktisk virksomhetsuvikling i hverdagen, for å få til forbedringer knyttet til både overordnede styringstrukturer, sentrale forretningsmessige prosesser, samt praksis hos de menneskene som er involvert.

Vi skiller oss fra andre miljøer ved at vi tilbyr en unik kombinasjon av forretningsorientering og prosess/person-kompetanse som kobles i konkret praksis. Våre metoder og arbeidsformer kan brukes i hverdagen (i møter og andre sammenhenger), samtidig som vi arbeider prosessorientert.

Les mer om fagmiljøet

Arbeidsområder

Våre arbeidsområder spenner over et bredt spekter, blant annet:

  • Overordnet virksomhetsutvikling
  • Lederutvikling
  • Arbeid med møteanalyser
  • Årsaksanalyser og evauleringsarbeid

Ønsker du å høre mer om hva vi kan gjøre for deg og din organisasjon, kontakt oss på post@ledelsepanorsk.no eller ring oss på telefon 95 77 83 48

Les mer om våre arbeidsområder

Artikler og nyheter

Internasjonal ledelse

Rapporten omhandler norske lederes praksis i asiatiske forretningsmiljøer. Undersøkelsen er gjennomført av Baustad og Brøgger. Artikkelen er på engelsk.

Last ned rapporten her

Les artikkelen

X- og Y-modellen

X og Y modellen ligger som fundamentet i alt utviklingsarbeidet vi gjør, og er to modeller som kan fungere som svært nyttige verktøy i utviklingsarbeidet. I dette notatet gir vi en kort introduksjon til modellene. Notatet er på engelsk. Du kan lese mer om modellene og bruken av dem i bøkene våre.

Last ned notatet her

Les artikkelen

Velkommen til Ledelse på norsk

Velkommen til våre websider. Her kan du bestille bøkene fra Ledelse på norsk og lese mer om fagmiljøet og hva vi kan gjøre for din virksomhet. Vi vil regelmessig legge ut nyheter og artikler som vi håper våre kunder vil finne av interesse.

Les artikkelen

Forlagsvirksomhet

Vekst og utvikling

Ingeborg Baustad, Åge Sørsveen og Marit Åstvedt (red)

Omslag for Vekst og utviklingDenne boken summerer opp erfaring og lærdom vi har høstet gjennom 25 år som organisasjonsutviklere i norsk samfunnsliv. I første del av boken, VEKST, beskriver vi typiske trekk ved norske virksomheter som har lyktes over tid og hatt lønnsom vekst gjennom...

Mer informasjon Kjøp boken nå

Kommunikasjon som ressurs

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for Kommunikasjon som ressursKommunikasjon er en selvfølgelig del av hverdagen og en naturlig del av alle arbeidsprosesser vi deltar i. Likevel har vi liten bevissthet om kommunikasjons- kvalitetens betydning for effektiviteten i disse prosessene og derigjennom for den måloppnåelse vi tar sikte på...

Mer informasjon Kjøp boken nå

X-MODELLEN. Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklere

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for X-MODELLEN. Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklereX-modell boken er en artikkelsamling med både norske og engelskspråklige bidrag. Det vil være teoretiske og praktiske beskrivelser av modellen. Vi ønsker å vise hvordan X-modellen ble til, hvilken plass den har innenfor organisasjonsutviklingsteori og ulike bruksområder for praktisk forbedringsarbeid

Mer informasjon Kjøp boken nå

Ledelse i hverdagen

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for Ledelse i hverdagen"Ledelse i hverdagen" besvarer spørsmål som: Hva er nå egentlig ledelse? Hva er de viktigste lederoppgavene? Hva gjør ledere når de leder? Hva slags resultater skal ledere levere? Hva slags oppgaver og utfordringer preger lederes hverdag? Hvorfor blir hverdagen som...

Mer informasjon Kjøp boken nå

Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektiv

Ingeborg Baustad

Omslag for Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektivNorske bedrifter er storforbrukere av konsulenttjenester. Det er kostbart å leie konsulenthjelp, men de utviklingsprosesser som settes i gang, gir dessverre ikke alltid det resultatet oppdragsgiveren hadde håpet på. I noen tilfeller er det konsulentens kompetanse eller arbeidsmåte som er...

Mer informasjon Kjøp boken nå