X- og Y-modellen

X og Y modellen ligger som fundamentet i alt utviklingsarbeidet vi gjør, og er to modeller som kan fungere som svært nyttige verktøy i utviklingsarbeidet. I dette notatet gir vi en kort introduksjon til modellene. Notatet er på engelsk. Du kan lese mer om modellene og bruken av dem i bøkene våre.

Last ned notatet her