Vekst og utvikling

Ingeborg Baustad, Åge Sørsveen og Marit Åstvedt (red)

Omslag for Vekst og utviklingDenne boken summerer opp erfaring og lærdom vi har høstet gjennom 25 år som organisasjonsutviklere i norsk samfunnsliv. I første del av boken, VEKST, beskriver vi typiske trekk ved norske virksomheter som har lyktes over tid og hatt lønnsom vekst gjennom...

Mer informasjon Kjøp boken nå

Øvrige bøker

Kommunikasjon som ressurs

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for Kommunikasjon som ressursKommunikasjon er en selvfølgelig del av hverdagen og en naturlig del av alle arbeidsprosesser vi deltar i. Likevel har vi liten bevissthet om kommunikasjons- kvalitetens betydning for effektiviteten i disse prosessene og derigjennom for den måloppnåelse vi tar sikte på...

Mer informasjon Kjøp boken nå

X-MODELLEN. Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklere

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for X-MODELLEN. Et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklereX-modell boken er en artikkelsamling med både norske og engelskspråklige bidrag. Det vil være teoretiske og praktiske beskrivelser av modellen. Vi ønsker å vise hvordan X-modellen ble til, hvilken plass den har innenfor organisasjonsutviklingsteori og ulike bruksområder for praktisk forbedringsarbeid

Mer informasjon Kjøp boken nå

Ledelse i hverdagen

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for Ledelse i hverdagen"Ledelse i hverdagen" besvarer spørsmål som: Hva er nå egentlig ledelse? Hva er de viktigste lederoppgavene? Hva gjør ledere når de leder? Hva slags resultater skal ledere levere? Hva slags oppgaver og utfordringer preger lederes hverdag? Hvorfor blir hverdagen som...

Mer informasjon Kjøp boken nå

Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektiv

Ingeborg Baustad

Omslag for Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektivNorske bedrifter er storforbrukere av konsulenttjenester. Det er kostbart å leie konsulenthjelp, men de utviklingsprosesser som settes i gang, gir dessverre ikke alltid det resultatet oppdragsgiveren hadde håpet på. I noen tilfeller er det konsulentens kompetanse eller arbeidsmåte som er...

Mer informasjon Kjøp boken nå