Fagmiljøet Ledelse på norsk

Vi er et norsk basert bedriftsrådgivningsmiljø som ble etablert i Oslo i 1990 av Åge Sørsveen og Ingeborg Baustad. Vi er et konsulentfellesskap som prioriterer felles profilering, produktutvikling, arbeidsmåter og bokproduksjon. Mye av vår virksomhet har helt fra starten foregått internasjonalt. Alle våre arbeidsmetoder og verktøy utvikler vi selv. Navnet Ledelse på norsk reflekterer dels at vi er tilhørende i Norge og utvikler våre arbeidsmetoder ut fra egen praksis og dels at vår første bok har samme tittel. Den mest kjente av våre arbeidsmetoder er X-modellen. (Beskrevet i egen artikkel samt i våre bøker).

Vi driver først og fremst praktisk, langsiktig virksomhetsutvikling. Vi skiller oss fra mange andre konsulentmiljøer ved at vi har en unik kombinasjon av forretningsorientering og prosess/personkompetanse som kobles i konkrete arbeidssituasjoner. Det kreves derfor en tverrfaglig kompetanse for å få til det vi ønsker for våre kunder.

Vår kjernevirksomhet har alltid vært praktisk konsulentarbeid kombinert med erfaringsoverføring, læring og dokumentasjon. Vi etablerte forlagsvirksomhet i 2006 og har gitt ut 4 bøker.

Hva vil vi med vårt arbeid?

Vi ønsker å bidra til å skape:

  • forbedrede arbeidsmåter og -resultater i de virksomheter vi arbeider med
  • læring og utvikling hos de menneskene som arbeider i disse virksomhetene

Dette gjelder på både kort og lang sikt.

Dette innebærer en tredeling av vårt arbeid:

  • Praktisk utviklingsarbeid i virksomhetene innenfor rammen av langsiktige samarbeidsavtaler. Dette innebærer å skape forbedringer innenfor så vel strategiske og styringsmessige problemstillinger som forretningsprosesser og gruppers og den enkelte leders og medarbeiders arbeidsmåter i hverdagen

  • Skape allmenngyldig kunnskap om praktisk virksomhetsutvikling og menneskers læring. Dette innebærer at vi løpende dokumenterer vårt arbeid og gjennom refleksjon og analyse utvikler arbeidsmetoder og arbeidsverktøy for våre samarbeidspartnere og oss selv

  • Overføre læringserfaringer og ny kunnskap til de virksomhetene vi arbeider sammen med og til andre interesserte. Dette innebærer formidling gjennom bokutgivelser, seminarer, en aktiv hjemmeside osv.

Skaping og formidling av kunnskap og erfaringer skal derfor prioriteres på lik linje med operativt utviklingsarbeid.