Om konsulentvirksomheten

Alt vi arbeider med knyttes opp til en overordnet tenkning og praksis. Selv om vi har spesialisert oss på noen arbeidsområder (se eget felt) vil disse alltid gå inn i et mer langsiktig og overordnet utviklingsarbeid. Vi ønsker samrbeidspartnere som er opptatt av å få til varige resultater over tid, og har derfor ofte et langvarig forhold til våre kunder.

Nedenfor beskrives hvordan vi tenker og arbeider:

Hva preger vårt tenkesett og arbeidsform?

Fordi vi arbeider med utvikling midt i hverdagen til de virksomhetene vi arbeider med må våre arbeidsmetoder være praktiske, samtidig som vi benytter et språk som er dagligdags. Vi har utviklet:

 • En allmenngyldig læringsmodell som kan brukes i mange sammenhenger for å beskrive og analysere sammenhenger og måle resultater over tid
 • Et praksisbasert verktøysett av modeller som henger sammen og som kan brukes i utviklingsarbeid i hverdagen i enhver virksomhet.

Disse metodene er unike fordi de kan brukes i alle praktiske sammenhenger. Det er ikke nødvendig å trekke utviklingsarbeidet ut av de daglige arbeidssituasjoner. Metodene har fokus på forbedring av både forretningsmessige og personlige arbeidsmåter og -resultater.

Vi har en virksomhetsmodell som er en krevende premiss for arbeidet vårt, men som også sikrer varige resultater. Vi bygger vårt arbeid på et operasjonalisert og konkretisert ledelsesbegrep som også stiller store krav til vår egen praksis. Vår virksomhetsmodell stiller krav til at følgende forhold i en organisasjon må arbeides med for at utviklingsarbeidet skal gi de ønskede både saks- og personresultater:

 • Overordnede mål og styringsstruktur
 • Grunnleggende verdier for virksomheten
 • Definerte resultatkrav for så vel virksomheten som den enkelte leder
 • Prinsipper og spilleregler for ledelsesutøvelse
 • Oppfølgingssystem som sørger for god gjennomføring og praksis

Det betyr at vårt utviklingsarbeid omfatter både makro- og mikroproblemstillinger og stiller dermed krav til at vår kompetanse må favne både prosessarbeid med mennesker og innsikt i forretningsmessige problemstillinger. Vi kombinerer en kundevennlig og praktisk orientert konsulentvirksomhet med et ønske om å utvikle nytt og hele tiden ha et høyt ambisjonsnivå når det gjelder ny kunnskap.

Du kan få mer innsikt i hvordan vi tenker og arbeider ved å lese våre bøker. (Se forlagsvirksomhet og artikler og nyheter her på nettsiden)

Hva sier kundene om oss?

Et kjennetegn ved vår virksomhet er at vi har nær kontakt med våre kunder. Vi mener at tilbakemeldingen vi får fra kundene sier mye om hvordan vi jobber. Vår siste kundeundersøkelse viser at vårt fagmiljø skiller seg ut følgende områder:

 • En unik kombinasjon av forretningsorientering og prosess/person-kompetanse som kobles i konkret praksis skiller oss fra andre utviklingsmiljøer

 • Veldig resultatorienterte og hele tiden opptatt av at utviklingsarbeidet skal gi virksomhetene gode saksresultater

 • Stiller store krav til kundene (forankring, implementering og oppfølging), men legger samtidig ned mye engasjement og arbeid som konsulenter for å hjelpe kundene

 • Brenner for det vi arbeider med og er svært dedikerte

 • Dyktige på å kombinere analytisk/prinsipiell tenkning med praktisk gjennomføring.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du enten ringe oss på telefon 95 77 83 48 eller sende oss en mail på post@ledelsepanorsk.no.

Vår postadresse er:

Ledelse på norsk
Gydas vei 28
0363 Oslo

For å ta direkte kontakt med en våre konsulenter, se oversikten nedenfor.

Menneskene

Hva står vi for som konsulenter?

Vi har arbeidet med ledelses- og organisasjonsutvikling i virksomheter, både innenlands og internasjonalt, i over tretti år. Våre erfaringer spenner over mange bransjer, både privat næringsvirksomhet,offentlige bedrifter og forvaltninger og ideelle organisasjoner, store som små.

Vi er et lite, men kompetent konsulent-team med bredt sammensatt erfaring, og de fleste av oss har solid, internasjonal erfaring. Vi samarbeider også med ulike miljøer og personer etter behov.

Vi har høye ambisjoner for vårt arbeid. Noen vil kanskje oppfatte oss som svært idealistiske. Selv mener vi at skal kundene få den hjelpen de har behov for, er det nødvendig å stille store krav til egen kompetanseutvikling og generering av ny kunnskap. Vi har lyst og tro på at vi kan bidra med mer enn å hjelpe virksomheter til å oppnå sine kortsiktige mål. Vi har tro på å tenke prinsipielt og konseptuelt samtidig som vi løser dag-til-dag utfordringer for våre kunder.

Vi tror også at vi har nytte av å lære fra andre. Derfor blir erfaringsutveksling og kompetanseformidling viktig som en del av virksomheten. Vi kombinerer en kundevennlig og praktisk orientert konsulentvirksomhet med et ønske om å utvikle nytt og hele tiden ha et høyt ambisjonsnivå når det gjelder ny kunnskap.

Som personer må vi være nysgjerrige og lærevillige og ha et ønske om å utvikle oss selv gjennom å dele erfaringer, få tilbakemeldinger, lytte til kundens ønsker osv. Det å se på våre kunder som de viktigste å lære fra er en nødvendighet.

Ingeborg Baustad

Partner og daglig leder

Ingeborg Baustad er bedriftsrådgiver og organisasjonspsykolog. Hun har 30 års erfaring som både leder, internkonsulent og bedriftsrådgiver. Baustad har blant annet arbeidet som personalrådgiver i Norske Shell, som organisasjonsdirektør i Aker Betong og assisterende direktør i Akerkonsernet og som regiondirektør og organisasjonsdirektør i Gjensidige Forsikring. Hun har siden 1990 drevet "Ledelse på norsk" sammen med Åge Sørsveen. Som bedriftsrådgiver har hun bred internasjonal erfaring og har blant annet bodd og arbeidet en periode i Hong Kong og Japan.

ingeborg@ledelsepanorsk.no

Åge Sørsveen

Partner og grunnlegger

Åge Sørsveen har i en årrekke arbeidet med virksomhetsutvikling i ulike roller. Han har siden 1985 drevet sitt eget bedriftsrådgivningsfirma. Han er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Sørsveen har blant annet arbeidet ved Sosialøkonomisk institutt og vært stipendiat i Leder-opplæringsrådet, og han har vært med på å etablere Norsk Center for Organisasjonslæring, IOL-instituttet og fagmiljøet "Ledelse på norsk".

aage@ledelsepanorsk.no

Eli D. Andersen

Partner

Eli D. Andersen er bedriftsrådgiver og organisasjonspykolog. Hun har solid erfaring innen ledelses- og organisasjonsutviking - både som leder og intern og ekstern konsulent. Hun har lederefaring fra Gjensidige Forsikring og ALFA Livsforsikring (Sparebanken NOR). Hun har bodd og arbeidet i flere år i Canada, USA og Norge som bedriftsrådgiver.

eli@ledelsepanorsk.no

Malou Ørbeck-Nilssen

Malou Ørbeck-Nilssen er bedriftsrådgiver og jurist. Hun har over 20 års erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling, som leder og intern og ekstern konsulent. Hun har jobbet som rådgiver i Justisdepartementet, personalsjef i Kripos, HR sjef for IKEA Slependen, assisterende HR sjef for IKEA Norge, HR direktør i Telenor og HR direktør i Stamina Helse og Trening (tidligere Hjelp24).  

malou@ledelsepanorsk.no

Vi har et nettverk av faste samarbeidspartnere fra både næringsliv, det offentlige og akademia. En av dem som har vært med oss lengst er Didrik Westly.  

Didrik Westly

Samarbeidspartner

Didrik Westly er utdannet bankøkonom og har tilleggsutdanning i sosiologi og kommunikasjon. Han har sin praksis gjennom 20 års arbeid innen organisasjons- og lederutvikling, samtaletrening og kommunikasjon i Norges Bank. Didrik arbeider som internkonsulent og rådgiver innen nevnte områder for sentralbanksjefene og områdelederne i sentralbanken. Didrik Westly har gjennom en årrekke vært tilknyttet fagmiljøet "Ledelse på norsk".

didrik.westly@ledelsepanorsk.no