Arbeidsområder

Vi arbeider med en rekke problemstillinger for virksomheter og ledere innenfor mange bransjer. Våre hovedområder er:

 • Overordnet virksomhetsutvikling
 • Endringsprosesser
 • Kartlegging av utviklingsbehov i virksomheter
 • Kulturbygging
 • Lederutvikling
 • Evalueringsarbeid og årsaksanalyser
 • Forbedring av møter, møteanalyser
 • Arbeid med sentrale forretnings- og organisasjonsprosesser
 • Arbeid med ledergrupper
 • Veiledning til enkeltledere og -personer
 • Stressmestring og balanse jobb/familie/fritid
 • Samtaletrening/kommunikasjon som et ledd i linjeoppfølging
 • Internasjonalisering og kryss-kulturell kommunikasjon

Du kan lese mer om disse områdene i kolonnen til høyre. Har du spørsmål om vår virksomhet eller hva vi kan hjelpe deg og din organisasjon med, kontakt oss på {{ settings.email }} eller ring oss på telefon {{ settings.phone }}.

Utvalgte produkter og tjenester

Lederutvikling - "Fra prinsipper til resultater"

Vi gjennomfører seminarer for ledere der den enkelte leder gjennom et seks eller syv dagers intensivt arbeidsseminar får muligheten til å beskrive, analysere og forbedre sin egen arbeidssituasjon som leder, basert på de ledelsesprinsinsippene og krav/behov som gjelder i den enkeltes jobb.

For den enkelte organisasjon har programmet følgende hovedmål (kan tilpasses):

 • En grundigere bearbeidet, forstått og forankret beskrivelse og analyse av arbeidssituasjonen for lederne i organisasjonen.
 • Et felles "språk" for ledere.
 • Større kjennskap til- og fellesskap om- den enkelte leders situasjon i alle deler av organisasjonen.
 • Et grunnlag for systematisk forbedringsarbeide av den enkelte leder og ledelse som profesjon i organisasjonen.
 • Utvikle internkompetanse slik at organisasjonen i stor grad kan være selvhjulpen mht. organisasjons- og lederutviklingskompetanse.

For den enkelte leder har lederutviklingsprogrammet i tillegg følgende mål:

 • Grundig innsikt i sin egen situasjon som leder, hva som forventes og hva dette krever av innsats og forandring.
 • Et fullt gjennomført utviklingsprogram for viktige deler av seg selv som leder og sin egen ledersituasjon.
 • Kunnskap og trening i hvordan slikt utviklingsarbeid planelgges , gjennomføres og evalueres.
 • Bred kunnskap og innsikt i andre lederes situasjon i organisasjonen.