Kommunikasjon som ressurs

Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen

Omslag for Kommunikasjon som ressursKommunikasjon er en selvfølgelig del av hverdagen og en naturlig del av alle arbeidsprosesser vi deltar i. Likevel har vi liten bevissthet om kommunikasjons- kvalitetens betydning for effektiviteten i disse prosessene og derigjennom for den måloppnåelse vi tar sikte på og for de arbeidsresultatene vi faktisk oppnår. I tillegg virker det som vi i enda mindre grad bruker den kunnskap vi etter hvert har ervervet oss om kommunikasjon i vårt daglige arbeid. Her blir kommuni- kasjon oftest sett på som fenomener vi ikke kan påvirke.  Vi ønsker i denne boken: å vise at vi kan betrakte og behandle kommunikasjon som en ressurs (på lik linje med andre ressurser) i alle våre arbeidsprosesser å presentere et gjennomarbeidet, og gjennom mange år utprøvd, språk for å kunne snakke om kommunikasjon og våre opplevelser knyttet til den å legge frem et verktøy-sett for arbeid med å klarlegge og forbedre kommunikasjonskvaliteten i arbeids- prosesser å beskrive, gjennom eksempler fra hverdagen, hvordan kommunikasjons- kvalitet kan forbedres i de arbeidspro- sessene vi finner i våre virksomheter å klarlegge hvor viktig kommunika- sjon er for å kunne forstå og arbeide i andre kulturer enn vår egen Forfatterne har arbeidet med organisasjons- og ledelsesutvikling i mange virksomheter, både innenlands og internasjonalt, i over tretti år. Deres erfaringer spenner over mange bransjer, både privat næringsvirksomhet, offentlige bedrifter og forvaltninger og ideelle organisasjoner, store som små. De kjenner lederes og medarbeideres hverdag fordi de har levd med i den og opplevd den på deres egne premisser. Du vil derfor kjenne godt igjen din egen arbeidssituasjon beskrevet i ditt eget «hverdagsspråk».

kr 440.00