Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektiv

Ingeborg Baustad

Omslag for Veileder eller villeder? Ledelseskonsulenten i et kundeperspektivNorske bedrifter er storforbrukere av konsulenttjenester. Det er kostbart å leie konsulenthjelp, men de utviklingsprosesser som settes i gang, gir dessverre ikke alltid det resultatet oppdragsgiveren hadde håpet på. I noen tilfeller er det konsulentens kompetanse eller arbeidsmåte som er mangelfull. I andre tilfeller stiller konsulenten feil diagnose eller unnlater å gå dypt nok inn i oppdraget. Det vanligste problemet er likevel at utviklingsarbeidet er for lite grundig og at oppdragsgiveren ikke har definert sine behov klart nok før ekstern hjelp hentes inn. Dessuten foregår utviklingsarbeidet ofte på siden av bedriftens kjernevirksomhet, og man er seg ikke bevisst at varige resultater forutsetter langsiktig arbeid der stein legger på stein og der man ikke endrer fokus til stadighet.

kr 315.00