Vekst og utvikling

Ingeborg Baustad, Åge Sørsveen og Marit Åstvedt (red)

Omslag for Vekst og utviklingDenne boken summerer opp erfaring og lærdom vi har høstet gjennom 25 år som organisasjonsutviklere i norsk samfunnsliv. I første del av boken, VEKST, beskriver vi typiske trekk ved norske virksomheter som har lyktes over tid og hatt lønnsom vekst gjennom flere år. Hva kan vi lære av disse virksomhetene? Finnes det en suksessformel for langsiktig vekst på norsk? Kan vi dra nytte av andres erfaringer i en situasjon der både norsk næringsliv og det offentlige har behov for omstilling? I andre del av boken, UTVIKLING, gir vi praktiske eksempler på bruk av arbeidsmetodikk og verktøy som vi har utviklet de siste 25 årene. Eksemplene er hentet fra virksomheter vi har samarbeidet med. Tankegangen vår er helhetlig og godt dokumentert, arbeidsmetoden er velprøvd, og verktøykassen vår er praktisk og enkel å kommunisere. Vi forsvarer betegnelsen LEDELSE PÅ NORSK.

kr 335.00